Šiuolaikinis Projektų Valdymas

Mokymai apie šiuolaikines projektų valdymo tendencijas, naudojamus įrankius ir metodikas, skirti visiems dalyvaujantiems projektuose, įskaitant įmonės vadovus ir suinteresuotas šalis.

Mokymuose jau dalyvavo:

Apžvalga

Ką gaus mokymų dalyviai?

• Praktinį supratimą apie projektų valdymo metodų skirtumus.
• Praktinį patyrimą, kaip efektyviai bendradarbiauti, naudojantis keliais šiuolaikiniais projektų
valdymo metodais.
• Patirs ir „pačiupinės“ pagrindinius sunkumus, apribojimus, kodėl projektai kartais vyksta
neefektyviai ir kokios dažniausiai to priežastys.
• Gaus konkrečius įrankius, kuriais mokinsis valdyti šiuolaikinius projektus ir spręsti
kasdienines problemas.
• Dar kartą bus parodyta kliento ir konteksto svarba. Parodytas kelias į Lean organizaciją ir bus
pavesta už rankos į ją.

Programa

 1. 1 diena

  • Trumpa projektų atsiradimo istorija.
  • Lean ir jo įtaka projektų valdymo transformacijai.
  • Projektų atsiradimo kontekstas ir jo įtaka projekto atsiradimui bei sėkmingam realizavimui.
  • Praktinės užduotys (1 ir 2 iteracijos). Aptarimas.
  • Šiuolaikinės laiko patikrintos metodikos spręsti problemas.
  • Dienos trumpas aptarimas.

 2. 2 diena

  • Praktinė užduotis (3 iteracija). Aptarimas.
  • Water Fall. Jo privalumai ir trūkumai. Atsiradimo istorija.
  • Alternatyvių metodų atsiradimas ir istorija.
  • Klasikiniai projektų etapai. Kuriose vietose sunkiausia.
  • Praktinė užduotis (1 ir 2 iteracijos). Aptarimas.
  • Dienos trumpas aptarimas.

 3. 3 diena

  • Ką konkrečiai pabandėme taikyti iš pirmųjų dviejų mokymo dienų. Aptarimas.
  • Praktinė užduotis (3 iteracija). Aptarimas.
  • Didžiausi mūsų transformacijos ir pokyčių trukdžiai ir priešai.
  • Praktinė užduotis: filmo peržiūra, užsidėjus projektų vadovo-guru akinius. Klausimyno
  pildymas.
  • Dienos aptarimas.

 4. 4 diena

  • Praktinės užduoties aptarimas.
  • Agilė ir Scrum. Trumpa atsiradimo istorija. Kuo skiriasi nuo Water Fall.
  • Pasiruošimas praktiniai užduočiai. Mokinamės tapti klientu. Lygiagrečiai – dirbtuvės: kas
  svarbu klientui ir kaip tai sužinoti paprasčiausiu būdu?
  • Praktinė užduotis. Valdome projektą Scrum metodika.
  • Praktinės užduoties ir dienos aptarimas.

 5. 5 diena

  • Agilė ir Kanban. Trumpa atsiradimo istorija. Kuo skiriasi nuo Water Fall ir Scrum.
  • Pasiruošimas praktinei užduočiai. Gaminame Kanban lentas.
  • Praktinė užduotis. Taikome Kanban. Aptarimas.
  • Scrumban. Kodėl jis? Kompromisas ar būtinybė?
  • Praktinė užduotis. Taikome Scrumban. Aptarimas.
  • Mokymų aptarimas.

Dėstytojas

Erlandas Jakubonis

Linkedin PM
Mokymus veda profesionalas, turintis ilgalaikės patirties, diegiant ir konsultuojant įmones Lean diegimo, metodilogijos taikymo klausimais, pokyčių ir transformacijos temomis. Lektoris kartu yra ir treneris, kuris aktyviai veda praktinius mokymus ir juose dalyvauja kartu su „studentais“. Lektorius sertifilkuotas Lean 6 Sigma Black Belt sertifiku.

Registracija