Nemokamos Java Studijos (Nuotoliniu būdu)

Java studijų programa skirta pažengusiems programuotojams, norintiems išmokti dirbti plačiai naudojamu Spring karkasu.

Apžvalga

Ką išmoksi?

Išmoksite naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas; programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas; kurti nesudėtingą programinę įrangą; taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus; kurti nesudėtingas reliacines duomenų bazes.

Kur pritaikysi?

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, Java šiuo metu – populiariausia programavimo kalba, o ją įvaldę inžinieriai gali save realizuoti skirtingose srityse. Pradedant debesų kompiuterija, Internet of Things, duomenų analizė, žaidimų kūrimas ir kt.

Kur dirbsi?

Baigus Java kursus studentai gali dirbti didžiosiose korporacijose – bankuose bei bankinių sistemų kompanijose, telekomunikacijų, draudimo srityse.

Finansavimas

Neatidėk mokslų ateičiai!

Luminor suteikia galimybę už mokslus mokėti išsimokėtinai.

Už studijas sumokėti gali su mūsų vartojimo paskola, kuri tinka mokymosi, kelionių ir kitoms reikmėms apmokėti, o mokėjimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų.

Plačiau

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Plačiau

Karjeros planavimas

Workshop’ai

CodeAcademy tikslas yra ne tik suteikti žinių, tačiau ir padėti Jums persikvalifikuoti. Siekiant geriausių rezultatų Studijų studentams organizuojame 3 dalių karjeros dirbtuves, kuriuose analizuojame rinką bei Lietuvoje veikiančias įmones ir planuojame karjerą.
 • CV/Linkedin
 • Portfolio
 • Rinkos analizė

Asmeninės konsultacijos

Kiekvienam CodeAcademy studentui skiriamas individualus laikas, skiriamas padėti pasiruošti darbo pokalbiams su būsimu darbdaviu.

Įsidarbinimo galimybės

Apžvalga

Nemokamos studijos

Pažengusiųjų studijos yra NEMOKAMOS, siųskite užklausą ir mūsų pardavimų komanda supažindins su sąlygomis. 

Metinis Microsoft Office paketas nemokamai

Kiekvienas studentas, lankantis CodeAcademy kursus 2021 m. dovanų gaus metinį Microsoft Office paketą, kurį panaudoti galės ne tik mokomajai medžiagai priimti ir apdoroti, bet ir individualiems tikslams. 

Programa

 1. Įvadas 40 val.

  Introduction

  Lector

  What we will learn

  What expect after course

  IDE’s overview

  Present existing and populars

  Java programing

  Integrated Development Environment

  Prepare Eclipse IDE

  Best practices using Eclipse

  First Java App 

  Some of the important Java 8 features

  forEach() method in Iterable interface

  default and static methods in Interfaces

  Functional Interfaces and Lambda Expressions

  Java Stream API for Bulk Data Operations on Collections

  Java Time API

  Collection API improvements

  Concurrency API improvements

  Java 9

  Private Interface (Default) Methods

  Try-With-Resources on Effectively Final Variables

  Diamond Operator for Anonymous Classes

  SaveVarargs on Private Methods

  No More Deprecation Warnings for Imports

  Basics of a Web app

  What is a web application?

  What is a web client and web server?

  How do client and server communicate?

  HTTP protocol basics

  What is a TCP/IP port, URL?

  Web Application Project Setup

  HTML

  HTML language basics/intro

  Form Methods

  CSS intro

  Web Containers

  Set up Tomcat Container on a machine

  Set up a Servlets JSP project in Eclipse

  Configure dependency of Servlet JSP APIs

  Web application project structure

  Servlets

  What are Servlets?

  What can they do? Why are they needed?

  How do Servlets look in code?

  GET/POST request; differences between the two

  Servlet Lifecycle

  Servlet Context and Servlet Config

  Forwarding and Redirection of requests

  Session Management

  What is a session? Why is it required? How to get a session?

  Session information passing between client and server

  Session information passing mechanisms – Cookies,

  Rewriting

  How to destroy a session

  JSPs (quick overview)

  Introduction to JSP

  Basic HTML tags

  JSP Lifecycle

  JSP Elements

  JSP Tag library

  Simple test app

  Version Control Systems

  What it is?

  Why?

  Compare them?

  GIT: pull, push commit, checkout…

  Command line

  Linux shell Overview

  Popular Commands

  Git batch

  Task Management

  Introduction

  JIRA

  Redmine

  Confluence

  Requirements Engineering

  Software Requirements

  Requirements Gathering

  Requirements Analysis

  Formal development Process

  Requirements Flow

  Business Need

  CI

  Build management tools

  Bamboo

  Jenkins

 2. Objektinis programavimas su JAVA 120 val.

  Core
  Data types and Operators.
  Control Flow statements.
  OOP in Java.
  Packages, Folders and naming conventions.
  Collection Framework in Java.
  Java Scanner

  Reflection
  Extensibility Features.
  Class Browsers.
  Exposure of Internals.

  Generics
  Generics vs method overloading.
  Generics + reflection.
  Generics for Collections.
  Generics for class.
  Generics for methods.

  Input-Output in Java
  What is a stream?
  Overview of Streams
  Bytes vs. Characters
  Overview of the entire Java IO API

  Threads in Java
  Non-Threaded Applications vs. Threaded Applications.
  Process-based multitasking vs. Thread-based multitasking.
  Thread API in Java.
  Creating Threads, States of a Thread.
  Synchronization for threads; static and non-static synchronized methods; blocks; the concept of object and class locks.
  Coordination between threads – wait, notify and notify
  All methods for inter-thread communication.
  Semaphores, Mutex .

  Serialization
  Object Serialization.
  Serializable Interface.
  Serialization API.
  ObjectInputStream and ObjectOutput.
  Transient Fields.
  Objects Mapping (using automapper)

  JSON JSON (serialize Object to JSON)
  JSON Syntax.
  JSON in Java, tools, libraries.
  JSON serializer (bson) example.

  Some of the important Java 8 features
  forEach() method in Iterable interface.
  default and static methods in Interfaces.
  Functional Interfaces and Lambda Expressions.
  Java Stream API for Bulk Data Operations on Collections.

  OOP: spock framework

 3. Duomenų bazės ir jų administravimas su JAVA programavimo kalba 60 val.

  Database development
  Intro and Overview
  Popular RBDS
  MySQL preparation: creating DB, basic SQL queries, creating and managing data➢SQL alternatives
  OBD
  MongoDB intro

  JDBC
  JDBC Drivers, Features,
  Writing JDBC code to connect to DB
  CRUD Operations with JDBC
  Statement types in JDBC
  Types of Rowset, ResultSet in JDBC

  ORM
  What is ORM
  Popular ORMs JPA implementations
  Compare few of them
  CRUD Operations with MyBatis/EclipseLink

  Hibernate
  Hibernate Introduction
  Mapping And Configuration Files In Hibernate
  Main Advantage And Disadvantages Of Hibernates
  Simple Hibernate Application

 4. Front-end studijos. Html/ CSS/ JavaScript 80 val.

  HTML

  Overview

  Tags, attributes

  Main tags: Headings, Paragraphs, Links, Images,..

  Tables

  HTML page structure

  Header, Footer, Div

  Form and form elements

  CSS

  Applying CSS

  Selectors, Properties, and Values

  Colors

  How to manipulate the size and shape of text.

  How to space things out.

  Erm. Borders. Things that go around things.

  Putting It All Together

  Responsive design

  Why?

  What it is?

  Ways to achieve it.

  Bootstrap basics

  HTML- and CSS-based design templates Introduction

  When to use?

  Bootstrap classes and elements basics

  JavaScript basics

  Introduction, ways to use it.

  Examples of usage

  Events

  JQuery basics

  AngularJS basics

 5. Spring MVC karkasas. 160 val.

  What is Spring

  Spring Context: For Dependency Injection (DI)

  Spring DAO: For database operation using DAO pattern.

  Spring JDBC: For JDBC and Datasource support.

  Spring ORM: For ORM tool support such as Hibernate.

  Spring AOP: For Aspect Oriented Programming.

  Spring Web module: For creating a web application.

  Spring MVC in Eclipse

  DI, IoC

  Bean meaning

  Bean’s lifecycle

  What is Dependency Injection?

  Singleton Prototype

  XML based configuratio

  Annotation based configuration

  Spring MVC

  MVC pattern

  Spring Controller

  App back-end structure

  REST basics

  Arguments and return type mapping

  File upload using Spring MVC

  Spring security

  Introduction

  Simple examples

  Spring Security Custom Login Form XML/Annotation

  Examples

  Spring Security password hashing example

  Overriding the default configure(HttpSecurity) method

  Spring Boot

  Create stand-alone Spring applications

  Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files)

  Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration

  Automatically configure Spring whenever possible

  Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration

  Absolutely no code generation and no requirement for XML configuration

  Spring + MVC: microservice architecture bei Open API

 6. Baigiamsis projektas 20 val.

  Laikas skirtas baigiamojo projekto įgyvendinimui.

Dėstytojai

Andrius Kemeris

Linkedin Java
Software developer at INVENTI

Tadas Simonavičius

Linkedin Java
Senior Java Developer at INVENTI

Pavel Vrublevskij

Linkedin Java
Business systems unit manager at Cgates

Martynas Mitrulevičius

Linkedin Java
Java Developer at Cognizant.

Datos ir kainos

 • Laikotarpis
  balandžio 26 d. – lapkričio 26 d.
  Trukmė
  480 kontaktinių valandų
  Laikas
  18:00 - 22:00
  Kaina
  Studijos yra NEMOKAMOS

Registracija