Formali testavimo programa (registruojama)

Programinės įrangos testavimas – procesas, skirtas įvertinti aplikacijos ar programos funkcionalumą siekiant užtikrinti aukščiausią produkto kokybę. 

Apžvalga

Ką išmoksi?

Šios programos tikslas – išmokti kurti ir vykdyti rankinį bei automatizuotą programinės įrangos testavimą: ieškoti klaidų, jas fiksuoti ir dokumentuoti.

Kur pritaikysi?

Programos metu išmoktos žinios leis kurti ir vykdyti nesudėtingus programinės įrangos testus, apimant rankinį testavimą ir testų automatizavimą.

Kur dirbsi?

Įgijęs testuotojo kvalifikaciją, studentas galės dirbti didžiausiose programinę įrangą kuriančiose arba testavimu užsiimančiose įmonėse. 

Finansavimas

Neatidėk mokslų ateičiai!

CodeAcademy suteikia galimybę už mokslus mokėti išsimokėtinai. Dėl platesnės informacijos ir sąlygų kviečiame susisiekti.

Susisiekti

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Plačiau

Karjeros planavimas

Workshop’ai

CodeAcademy tikslas yra ne tik suteikti žinių, tačiau ir padėti Jums persikvalifikuoti. Siekiant geriausių rezultatų Studijų studentams organizuojame 3 dalių karjeros dirbtuves, kuriuose analizuojame rinką bei Lietuvoje veikiančias įmones ir planuojame karjerą.
 • CV/Linkedin
 • Portfolio
 • Rinkos analizė

Asmeninės konsultacijos

Kiekvienam CodeAcademy studentui skiriamas individualus laikas, skiriamas padėti pasiruošti darbo pokalbiams su būsimu darbdaviu.

Įsidarbinimo galimybės

Apžvalga

Galimas Valstybės finansavimas

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Galite gauti finansavimą (šiuo metu suma siekia 1865€) ir padengti dalį 900 val. studijų kainos. Už papildomą 160 val. modulį galite atsiskaityti Jums patogiu būdu (835€). 

Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

 

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos paramą mokymuisi, apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos finansuojamą profesinį mokymą apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti, ar galite gauti finansavimą, kreipkitės į jums patogiausią Užimtumo tarnybos teritorinį skyrių.

Formali programa

Baigus šią mokymų programą bei išlaikius baigiamuosius egzaminus gausite formalaus profesinio švietimo diplomą.

Programos apimtis 50 kreditų. Būtinas vidurinis išsilavinimas.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims

Už kokias studijas sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija.
Už kokį profesinį mokymą sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui už formalųjį profesinį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.
Įsidėmėtina. Besimokantysis ar studijuojantysis negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir/ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Metinis Microsoft Office paketas nemokamai

Kiekvienas studentas, lankantis CodeAcademy kursus 2021 m. dovanų gaus metinį Microsoft Office paketą, kurį panaudoti galės ne tik mokomajai medžiagai priimti ir apdoroti, bet ir individualiems tikslams. 

Programa

 1. Tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimas 90 val.

  Tarnybinės stotys ir jų operacinės sistemos

  Užduotys: Suprasti tarnybinių stočių pagrindines funkcijas, paskirtį ir panaudojimo galimybes. Suprasti bazinius Linux sistemos veikimo principus bei panaudojimo galimybes.

   

  Bazinis Linux sistemos funkcionalumas.

  Užduotys: Naudoti bylų sistemą ir tinklo resursus (Samba); Administruoti pagrindines direktorijas ir jų turinį; Administruoti saugumo grupes ir vartotojus.

   

  Linux tarnybinės stoties komandinės eilutės funkcionalumas.

  Užduotys: Suprasti komandinės eilutės pritaikymo galimybes ir funkcijas; Naudoti pagalbines komandas: chmod, chown, sudo, less, find, awk, regexp; Tvarkyti skaitmenines bylas naudojantis komandine eilute.

   

  Programiniai paketai

  Užduotys: Suprasti programinių paketų koncepciją, pagrindines funkcijas ir panaudojimo galimybes. Valdyti programinius paketus ir paketų priklausomybės. Valdyti papildomas repozitorijas (ppa).

   

   

  Apache serverio aplinka Linux operacinėje sistemoje.

  Užduotys: Suprasti HTTP serverio Apache pagrindines funkcijas ir galimybes. Įdiegti ir parengti darbui Apache serverį. Viešinti HTTP bylas naudojant Apache serverį.

   

  Linuxoperacinės sistemos diegimas virtualioje aplinkoje.

  Užduotys: Diegti Linux operacinę sistemą į virtualią aplinką.

   

  Nuotolinis pasiekiamumas

  Užduotys: Valdyti operacinę sistemą nuotoliniu būdu naudojant grafinę vartotojo sąsają, VNC įrankius. Valdyti komandas naudojant Telnet, SSH. Perduoti skaitmenines bylas naudojant SMB, FTP, SFTP.

 2. Nesudėtingų reliacinių duomenų bazių naudojimas 90 val.

  Įvadas į DBVS ir SQL kalbą.

  Užduotys: Suprasti DBVS sąvokas bei taikymo galimybes (reliacinės duomenų bazės, SQL kalba, SQL sakinių tipai). Koreguoti duomenų bazę naudojant komandas insert, select, update ir delete.

   

  Duomenų bazių projektavimas

  Užduotys: Atlikti reliacinį duomenų modeliavimą, naudoti normines formas (pirma, antra, trečia, Boyce-Codd, ketvirta). Suprasti ir naudoti CREATE TABLE sakinį, pagrindinius duomenų tipus, pirminį raktą, išorinį raktą, indeksus, Unique indeksus.

   

  Duomenų išrinkimas naudojant SQL select sakinį ir pagrindinius select elementus.

  Užduotys: Išrinkti duomenis pagal nurodytas sąlygas įskaitant sudėtingesnius sąlyginio išrinkimo (where) atvejus (and, or, kt.). Naudoti distinct funkciją. Rikiuoti duomenis panaudojant order by. Agreguoti duomenis panaudojant funkcijas min, max, sum, avg, countGrupuoti duomenis, naudojant (group by). Kurti sakinius naudojant having.

  Tema. Duomenų išrinkimas naudojant sąryšius (SQL selectsu join)

  Užduotis: Parinkti ir taikyti skirtingus lentelių duomenų jungimo būdus (paprasta Dekarto sandauga, join sakinio variantai).

   

  Duomenų bazių naudojimas programų sistemose naudojant Javair JDBC sąsają.

  Užduotis: Naudoti Java ir JDBC sąsają įtraukiant duomenų bazes į programų sistemas.

 3. Žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajos programavimas 90 val.

  Internetinio puslapio sąvoka ir veikimo principai.

  Užduotys: Įvardinti pagrindinius internetinio puslapio veikimo principus.

   

  HTML kalbos naudojimas.

  Užduotys: Įvardinti HTML puslapio struktūrinius elementus. Naudoti nesudėtingas žymes HTML puslapio kūrimui (body, head, meta, HTML, h1, p, a, link, div, span, li, ul, b, strong, i, u, br ir pan.) Naudoti sudėtingas žymes HTML puslapio kūrimui (table, form, label ir pan.) Atvaizduoti XML formatu turimus duomenis per HTML5 kodą. Naudoti Firebugarba Chrome Dev Toolsprograminę įrangą sukurtų HTML puslapių išeities teksto peržiūrai bei žymių identifikavimui. Sukurti statinį internetinį puslapį naudojant HTML kalbą.

   

  CSS kalbos pagrindai.

  Užduotys: Suprasti CSS bei CSS3 programavimo kalbų pagrindines funkcijas ir panaudojimo galimybes. HTML styležymė, inlinestiliai, kiti būdai. Stilius ir jo naudojimas. Takyti pirmumo taisyklę bei kaskadinius. Naudoti pagrindinius formatavimo ir išdėstymo stilius. Naudoti įvykius(angl.Events) ir pseudo stilius (selektorius). Keisti sukurto internetinio puslapio stiliaus elementus.

  Aukštesnio nei CCS automatizavimo lygio kalbos.

  Užduotys: Suprasti aukštesnio automatizavimo lygio kalbų, skirtų vartotojo sąsajų kūrimui (pvz., SASS, LESS) pagrindines savybes, skirtumus ir panaudojimo galimybes. Panaudoti SASS arba LESS kalbą tinklapio apipavidalinimui

   

  JavaScript kalbos pagrindai.

  Užduotys: Suprasti pagrindines JavaScript programavimo kalbos ypatybes ir panaudojimo galimybes. Naudoti skriptus dinaminiuose puslapiuose. Naudoti skriptusHTML puslapyje (HTML scriptžymė, inline skriptai, kiti būdai). Suprasti ir naudoti pagrindines JavaScriptkalbos konstrukcijas. Suprasti ir naudoti skirtingus JavaScript įdėjimo būdus (žymes, atributus, bylas). Parašyti skriptąprieš tai sukurtam puslapiui.

   

  jQuery pagrindai, populiariausi vartotojo sąsajos kūrimo karkasai ir bibliotekos.

  Užduotys: Suprasti populiariausių vartotojo sąsajos kūrimo bibliotekų ir karkasų (jQuery, AngularJS, Twitter Bootstrap) pagrindines savybes, skirtumus ir panaudojimo galimybes. Naudoti jQuery selektorius (sąsajos su CSS, filtrai, formos). Naudoti jQuery atributus (CSS-stiliai, dydžiai, pozicionavimas). Pasitelkiant jQuery keisti HTML puslapio struktūrą. Naudoti jQuery pagrindinius įvykius (events). Naudoti Ajax(post, get, base ajax, json).

 4. Testavimui skirto programinės įrangos kodo kūrimas ir vykdymas 180 val.

  Java kalbos sintaksė.

  Užduotys: Vartojant lietuviškus terminus paaiškinti Javakalbos elementus ir jų funkcijas. Naudoti sakinius ir išraiškas. Naudoti kintamuosius bei primityvius duomenų tipus (String). Kurti sudėtingus sakinius panaudojant if,while, for, (switch) elementus. Kurti ir naudoti paprogrames (methods).

   

  Darbas su duomenimis.

  Užduotys: Naudoti duomenų savybes (Properties).  Konvertuoti duomenų tipus. Įvesti ir išvesti duomenis naudojant (io streams, buffers).

   

  Java klasių biblioteka.

  Užduotys: Naudoti Enum tipus. NaudotiJava biblioteką. Naudoti Java kolekcijas (įskaitant Generic).

   

  Kodavimo standartai.

  Užduotys: Suprasti ir naudoti Oracle Java programavimo standartus (coding standard). Dokumentuoti programinį kodą naudojant JavaDocstandartą.

   

  Javaaplinka.

  Užduotys: SurinktiJava programą į Jar. Naudoti Java komandinę eilutę. Naudoti Classpath parametrą ir classloader kaip JRE (Java Runtime Environment) dalį.

   

  Logikos mokslo pagrindai.

  Užduotis: Taikyti logikos mokslo pagrindus programuojant.

   

  Algoritmai.

  Užduotis: Kurti algoritmus.

  Objektinis programavimas.

  Užduotys: Suprasti objekto sąvoką (klasė, objektas). Skaityti ir kurti klasių diagramas UML kalba. Suprasti informacijos slėpimo principą ir enkapsuliaciją (overload). Naudoti paveldėjimo, polimorfizmo metodus bei import sakinius.

   

  Objektinio programavimo principų taikymas.

  Užduotys: Naudoti abstrakčias klases programuojant (įskaitant interface). Parinkti dizaino šablonus (Factory, Singleton, Template Method, Strategy, Adapter, Facade, Iterator) programuojant

   

  Programų testavimas naudojant JUnit biblioteką.

  Užduotys: Suprasti išimtis (Exceptions). Naudoti JUnit biblioteką. Naudoti žurnalus (Logging). Derinti (angl. Debug) programinį kodą. Naudoti Eclipse programavimo aplinką derinant programinį kodą

   

  Išeities kodo saugyklos (Git, Subversion arba Mercurial).

  Užduotys: Suprasti išeities kodo saugyklų pagrindines funkcijas ir panaudojimo galimybes. Konfigūruoti išeities kodų saugyklą. Naudoti bazines komandas (Clone, Commit, Merge). Kurti ir valdyti šakas (angl. branches). Sukurti naują projektą sistemoje. Administruoti esamą projektą. Eksportuoti kodo pataisymus (angl. Export Patch)

   

  Maven projekto priklausomybių valdymo sistema.

  Užduotys: Suprasti priklausomybių valdymo sistemų funkcijas ir panaudojimo galimybes. Konfigūruoti Maven programinę įrangą. Naudoti POM projekto aprašą. Naudoti bazines Maven komandas. Valdyti esamą Maven projektą.  Konfigūruoti naują Maven projektą. Paruošti ir publikuoti Maven paketus repozitorijose. Naudoti Maven Eclipse aplinkoje.

   

  Daugiasluoksnė architektūra (angl. Multi-tier architecture).

  Užduotys: Vartojant lietuviškus terminus paaiškinti daugiasluoksnės architektūros modelį, panaudojimo galimybes ir savybes. Taikyti MVC architektūros modelį kuriant programinę įrangą.

 5. Nesudėtingų testavimo atvejų kūrimas ir vykdymas rankiniu būdu 180 val.

  Įvadas į testavimą.

  Užduotys: Paaiškinti programinės įrangos kūrimo ciklą. Paaiškinti testavimo vietą programinės įrangos kūrimo cikle, testavimo svarbą, testuotojo rolę. Suprasti specialiąsias testuotojo darbe vartojamas sąvokas ir jų lietuviškus atitikmenis.

   

  Darbas pagal standartinį testavimo procesą.

  Užduotys: Apibūdinti tarptautinius standartus testavimo planavimui, reikalavimų analizei, testų kūrimui, testų vykdymui, testavimo užbaigimui, testavimo pradžios ir pabaigos kriterijams (angl. “entry and exit criteria”). Paaiškinti SmokeirRegressiontestų sąvokas.

   

  PĮ kūrimo modeliai ir testavimo procesas.

  Užduotis: Paaiškinti Waterfall ir AgilePĮ kūrimo modelius ir skirtumus tarp jų.

   

  Funkcinių reikalavimų naudojimas testuojant programinę įrangą.

  Užduotys: Naudoti User Story forma aprašytus reikalavimus programinei įrangai testuoti. Naudoti Use Case formatu aprašytus reikalavimus programinei įrangai testuoti.

   

  “Backlog Grooming”.

  Užduotys: Dalyvauti Backlog Grooming praktikoje. Rasti tipines reikalavimų klaidas.

   

  Tema. Klaidų registravimas.

  Užduotis: Registruoti klaidas.

   

  Struktūrinio testavimo technikos.

  Užduotys: Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Statement coverage techniką. Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Branch coverage techniką. Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Path coverage techniką.

  Specifikacija besiremiančios testavimo technikos.

  Užduotys: Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Equivalence Partitioning techniką. Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Boundary Value Analysis techniką. Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant Decision Table Testing techniką. Kurti ir vykdyti testavimo atvejus naudojant State Transition Testing techniką.

   

  Testavimo lygiai: Integration (sistemų sąsajos (API) testavimas), System, Acceptance.

  Užduotys: Kurti ir vykdyti Systemtestavimo atvejus. Kurti ir vykdyti Integration testavimo atvejus. Kurti ir vykdyti Acceptance testavimo atvejus.

   

  Testų Tipai: Smoke, Regression.

  Užduotys: Kurti ir vykdyti Smoke testavimo atvejus. Kurti ir vykdyti Regression testavimo atvejus.

   

  Nefunkcinių reikalavimų testavimas.

  Užduotys: Testuoti naršyklių suderinamumą. Testuoti vartotojo patogumą (angl. „usability“). Testuoti bendras naršyklių ir žiniatinklio funkcijas.

   

  Įvadas į OWASP top 10.

  Užduotis: Paaiškinti pagrindines OWASP skelbiamas saugumo problemas. Suprasti IT saugumo svarbą verslui ir ekonomikai.

   

  Žiniatinklio programinės įrangos saugumo testavimo pagrindai ir įrankiai.

  Užduotys: Kurti testavimo atvejus pagrindinėms saugumo spragoms testuoti. Vykdyti saugumo testavimo atvejus naudojant atitinkamus įrankius.

   

  Darbo laiko planavimas ir ataskaitos.

  Užduotys: Planuoti savo darbo laiką. Teikti ataskaitas apie atliktą darbą (sukurtus ir įvykdytus testus).

 6. Nesudėtingų automatinių testų kūrimas ir vykdymas 180 val.

  Įvadas apie automatinį testavimą.

  Užduotys: Paaiškinti skirtingų lygių testų automatizavimo ypatumus. Paaiškinti automatizavimo naudą ir apribojimus. Išvardinti automatizavimo įrankius ir jų paskirtį. Automatizuoti testavimo scenarijų naudojant Selenium IDE įrankį.

   

  Automatizavimo aplinkos paruošimas.

  Užduotis: Įdiegti Selenium WebDriver Eclipse aplinkoje.

   

  Automatinių testų kūrimo pagrindai

  Užduotis: Sukurti paprastą testą Java kalba naudojant Selenium WebDriver.

   

  Lokatorių panaudojimas.

  Užduotys: Sukurti ir paleisti testus naudojant pagrindinius web elementų identifikavimo tipus (angl. “locators”). Panaudoti lokatorius anksčiau sukurtame teste.

   

  Assert metodų naudojimas.

  Užduotys: Sukurti ir paleisti testus naudojant Assert komandą. Panaudoti Assert komandą anksčiau sukurtuose testuose.

   

  JUnit funkcijų naudojimas.

  Užduotys: Sukurti ir paleisti testus naudojant anotacijas ir kitas JUnit galimybes. Panaudoti anotacijas ir kitas JUnit galimybes anksčiau sukurtuose testuose.

   

  TestNG funkcijų naudojimas.

  Užduotys: Sukurti ir paleisti testus naudojant TestNG galimybes.Panaudoti TestNG galimybes anksčiau sukurtuose testuose.

   

  Laukimo metodų (angl. wait) naudojimas.

  Užduotys: Sukurti ir paleisti testus naudojant laukimo metodus. Panaudoti laukimo metodus anksčiau sukurtuose testuose

   

  Pradinių duomenų įrašymas.

  Užduotys: Įrašyti pradinius testų duomenis naudojant Scriptella. Įrašyti pradinius testų duomenis naudojant JDBC.

   

  Testinių duomenų paruošimas įvairių formatų failuose.

  Užduotys: Paruošti testinius duomenis XLS (comma-separated) formatu ir naudoti juos sukurtuose testuose. Paruošti testinius duomenis XML formatu ir naudoti juos sukurtuose testuose. Paruošti testinius duomenis java properties failuose ir naudoti juos sukurtuose testuose.

   

  Gerosios praktikos.

  Užduotys: Sukurti naujus arba pakeisti esamus testus naudojant PageObject projektavimo šabloną. Sukurti naujus arba pakeisti esamus testus naudojant abstrakčias klases. Pakeisti esamus testus pagal sutartą pavadinimų konvenciją (angl.Naming Convention).

   

  Testų automatinis paleidimas Jenkis sistemoje.

  Užduotys: Sukonfiguruoti automatinį periodinį testų paleidimą Jenkinssistemoje. Analizuoti testų ataskaitas ir registruoti klaidas. Naudoti Jenkins Maven ir JUnitpapildinius.

 7. Įvadas į darbo rinką 90 val.

  Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Datos ir kainos

 • Laikotarpis
  vasario 1 d. – liepos 14 d.
  Trukmė
  900 val. + 160 val.
  Laikas
  8 val. per dieną
  Kaina
  2700€. Galimas dalinis finansavimas

Registracija