Formali .NET programa (registruojama)

Didžioji dauguma svetainių ir verslo aplikacijų naudoja C# .NET programavimo kalbą. Šią kalbą sukūrė “Microsoft”, kalba yra plačiai naudojama verslo sektoriuje. Praktiškai visuose tikslumo reikalaujančiuose projektuose, naudojama .NET.

Apžvalga

Ką išmoksi?

Kaip sukurti pilnai funkcionuojančias sistemas panaudojant C# .NET programavimo klabą; Pamatysite, kaip objektinis programavimas naudojamas šiuolaikinėje aplikacijoje; Įgysite esminių žinių apie programavimo logiką ir sudėtingo lygmens programavimo žinių.

Kur pritaikysi?

.NET (tariama „dot net“) yra karkasas, siūlantis programavimo gaires, su kuriomis galima išvystyti labai įvairių aplikacijų – nuo web iki mobiliųjų versijų, taip pat skirtų Windows. Šis karkasas veikia su įvairiomis programavimo kalbomis: C#, VB.NET, C++ ir F#.

Kur dirbsi?

Didžiausias .Net framerwok’o privalumas – jo naudojimas tiek didelėse korporacijose, tiek ir startuoliuose, kas leidžia specialistui laisvai rinktis norimas kompanijas bei tikėtis didesnio atlyginimo nei rinkos vidurkis.

Finansavimas

Neatidėk mokslų ateičiai!

CodeAcademy suteikia galimybę už mokslus mokėti išsimokėtinai. Dėl platesnės informacijos ir sąlygų kviečiame susisiekti.

Susisiekti

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Plačiau

Karjeros planavimas

Workshop’ai

CodeAcademy tikslas yra ne tik suteikti žinių, tačiau ir padėti Jums persikvalifikuoti. Siekiant geriausių rezultatų Studijų studentams organizuojame 3 dalių karjeros dirbtuves, kuriuose analizuojame rinką bei Lietuvoje veikiančias įmones ir planuojame karjerą.
 • CV/Linkedin
 • Portfolio
 • Rinkos analizė

Asmeninės konsultacijos

Kiekvienam CodeAcademy studentui skiriamas individualus laikas, skiriamas padėti pasiruošti darbo pokalbiams su būsimu darbdaviu.

Įsidarbinimo galimybės

Apžvalga

Galimas Valstybės finansavimas

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Galite gauti finansavimą (šiuo metu suma siekia 1347 €) ir padengti dalį 900 val. studijų kainos. Už papildomą 160 val. modulį galite atsiskaityti Jums patogiu būdu (1353€).

Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

 

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos paramą mokymuisi, apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos finansuojamą profesinį mokymą apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti, ar galite gauti finansavimą, kreipkitės į jums patogiausią Užimtumo tarnybos teritorinį skyrių.

Formali programa

Baigus šią mokymų programą bei išlaikius baigiamuosius egzaminus gausite formalaus profesinio švietimo diplomą.

Programos apimtis 50 kreditų. Būtinas vidurinis išsilavinimas.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims

Už kokias studijas sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija…
Už kokį profesinį mokymą sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui už formalųjį profesinį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.
Įsidėmėtina. Besimokantysis ar studijuojantysis negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir/ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Metinis Microsoft Office paketas nemokamai

Kiekvienas studentas, lankantis CodeAcademy kursus 2021 m. dovanų gaus metinį Microsoft Office paketą, kurį panaudoti galės ne tik mokomajai medžiagai priimti ir apdoroti, bet ir individualiems tikslams. 

Programa

 1. Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas 360 val.

  Pagrindinės HTML (HTML 5) kalbos žymės

  Internetinis puslapis – kur jis yra, kaip jis patenka į naršyklę; Kas yra užklausa ir kokie failai sudaro internetinį puslapį; Kokie struktūriniai elementai sudaro HTML puslapį; Kas yra HTML žymė, kokia jos struktūra; Pagrindinės HTML žymės

  HTML kalbos turinio žymės

  Semantinės HTML žymės; Firebug/Chrome Dev Tools naudojimas; Sukurtų puslapių išeities teksto peržiūra ir žymių identifikavimas ir modifikavimas; Puslapio struktūros ir turinio aprašymas HTML kalba

  CSS pagrindai

  Kas yra stilius ir kaip jį naudoti; Kodėl stiliai kaskadiniai? Pirmumo taisyklė ir specifiškumas; Kas yra selektorius ir kokios yra selektorių kategorijos; Pseudo klasės ir elementai

  CSS tinklalapio maketo kūrimo technikos

  CSS maketų kūrimo technikos (Float, CSS Grid, Flex) ir moduliai; CSS3 ir Bootstrap karkasas; SCSS preprocesorius, taikymas ir efektyvus naudojimas

  JavaScript kalbos pagrindai

  Kas yra dinaminis puslapis ir kaip jame naudojami skriptai; Kaip į puslapį įdėti skriptus; Pagrindinės JavaScriptkalbos konstrukcijos; Objektai, paveldėjimas ir prototipai; Būdai, kaip įdėti Javascript(žymės, atributai, failai); EcmaScript 2015 (ES6)

  JavaScript praktinis taikymas ir karkasai

  Objektinis programavimas naudojant ES6; Klaidų apdorojimas; Promises, async, await; Moduliai; TypeScript apžvalga; ReactJs apžvalga

  Dinaminis manipuliavimas naudojant DOM API

  Selektoriai: sąsajos su CSS, filtrai, formos; Atributai: CSS-stiliai, dydžiai, pozicionavimas; HTML struktūra ir jos keitimas, HTML medžio navigavimas; Pagrindiniai įvykiai; Ajax užklausų metodai ir darbas su API

  Javascript įrankių ir ReactJS naudojimas

  ReactJS (AngularJS, VueJS ar ekvivalentiškas) karkasas; Kodo transpiliavimo įrankiai; Priklausomybių valdymo įrankiai; Modulių apjungimo įrankiai; Vartotojo sąsajos kūrimas naudojant SPA koncepciją

  Skaičiavimo sistemos

  Skaičiavimo sistemų reikšmė mokslui, technikai ir skaitmeninei elektronikai; Įvairios skaičiavimo sistemos; Skaičiavimo sistemų skaičių išreiškimas ir atvirkštinis perėjimas

  Informacijos matavimo vienetai

  Bitas, baitas; Informacijos kiekio apskaičiavimas; Informacijos perdavimo greitis

  Logikos mokslo pagrindai

  Logikos principai; Logikos mokslo pagrindų taikymas programuojant (Booleanalgebra, De Morgano taisyklė)

  Algoritmai ir algoritmavimas

  Klasikiniai algoritmų tipai (iteratyvūs, rekursyvūs); Dinaminis programavimas; Algoritmų rašymas; Duomenų struktūrų pagrindai

  Dizaino šablonai

  Dizainų šablonų rūšys; Dažniausiai naudojami dizaino šablonai

  Dizaino šablonų taikymas

  Dizaino šablonų parinkimas; Dizaino šablonų taikymas programuojant

  Daugiasluoksnė programų architektūra ir MVC struktūra

  Daugiasluoksnės architektūros modelis, jo panaudojimo galimybės ir savybės; MVC architektūros modelis ir jo taikymas kuriant programinę įrangą

  Pagrindiniai programavimo principai

  Programavimo principų taikymas (SOLID, DRY, Separation of Concerns, code reuse); Funkcinio programavimo principai

  Visual Studio aplinka

  .NET SDK ir Runtimediegimas ir konfigūravimas; C#projekto kūrimas ir konfigūravimas; .NET SDK komandinės eilutės įrankių naudojimas; NuGetpaketų valdymas; .NET Core aplikacijų platinimas; Common Language Runtimevykdymo aplinka ir JIT compiler

  C# programavimo pagrindai ir sintaksė

  C# kalbos elementai ir jų funkcijos; Sakiniai, išraiškos ir kintamieji; C# duomenų tipai; Metodai

  Darbas su duomenimis

  Duomenų savybės(Properties); Duomenų tipai, jų konvertavimas; Duomenų įvestis ir išvestis, naudojant specifines funkcijas(io streams)

  LINQ, .NET Generics ir kolekcijos

  Genericsbendriniai tipai; .NET duomenų sąrašų (List, Array, Dictionary) naudojimas; Linq duomenų išrinkimas iš duomenų objektų

  .NET karkaso komponentai

  Karkaso ir bibliotekų skirtumai ir panašumai; .NET programų vykdymo eiga; Base Class Library (BCL) ir Framework Class Library (FCL) klasių biblioteka

  Kodavimo standartai

  .NET programavimo standartai(coding standard) – kintamųjų, klasių, interfeisų pavadinimų bendros taisyklės; Pagrindiniai projektavimo šablonai; Programinio kodo dokumentavimas naudojant C#kalbos komentavimo priemones

  MVC (RAZOR engine) technologijos panaudojimas vartotojo sąsajai programuoti

  Programų su vartotojo sąsaja tipai (Web Forms, MVC ir Web Pages); NET MVC karkasas ir Razorvariklis vartotojo sąsajai programuoti; NET Core Razor Pageskarkasas; NET Web API ir ASP.NET Core MVC web servisų kūrimo priemonės; ASP.NET Core karkasas: middlewares, startup klasė

  Objektinis programavimas

  Objekto sąvoka (klasė, objektas); Enkapsuliacija; Paveldėjimas; Polimorfizmas; Abstrakcija ir abstrakčios klasės; Interfeisai

  Pagrindinės UML klasių diagramos

  Klasių ir komponentų sekų diagramos; Klasių kūrimas UML kalba

  Objektinio programavimo gerųjų praktikų (SOLID principų) taikymas .NET

  įvadas į SOLID projektavimo principus; SRP, OCP, LSP, ISP, DIP principai; Inversion of Control(IoC) konteineriai ir jų kuriamų objektų gyvavimo ciklas

  Daugiagijis (Multithreaded) programavimas

  Thread darbas su gijomis; Procesų sinchronizavimas – lock, monitor, semaphore, waithandle

  Asinchroninis programavimas naudojant .Net aplinką

  Async raktažodis; Task klasė

  Programų testavimas

  Programų testavimo principai; Programų testavimas naudojant modulių testų praktiką Visual Studio aplinkoje; Testų tipai; Integracijos testai; Programų kūrimo naudojant Test Driven Developmentprincipus pagrindai; Išimtys ir jų naudojimas

  Programų derinimas

  Žurnalai (Logging); Programinio kodo derinimas Visual Studio programavimo aplinkoje; Statinės kodo analizės įrankio SonarQubenaudojimas, Visual Studio užtikrinant nuolatinę įkeliamo kodo kokybę

  Reikalavimų programinei įrangai formatai

  Vartotojo pasakojimo reikalavimų formatas, jo panaudojimo sritys, galimybės ir apribojimai; Vartojimo atvejų formatas

  Reikalavimų peržiūros procesas

  Reikalavimų peržiūros žingsniai; Reikalavimų paruošimo rezultatai. Readyir donekriterijai; Reikalavimuose apibūdintos programinės įrangos integravimas į ją naudojančios įmonės verslo procesus

  Funkciniai reikalavimai

  Funkciniai kompiuterinės programos reikalavimai; Atitikimo funkciniams reikalavimams nustatymas

  Nefunkciniai reikalavimai

  Nefunkciniai (techniniai, saugos) kompiuterinės programos reikalavimai; Atitikimo nefunkciniams reikalavimams nustatymas

 2. Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas 180 val.

  Įvadas į DBVS ir SQL kalbą

  DBVS sąvokos bei taikymo galimybės (reliacinės duomenų bazės, SQL kalba, SQL sakinių tipai); Koreguoti duomenų bazę naudojant komandas insert, select, update irdelete

  Duomenų bazių projektavimas (CREATE TABLE sakinys, duomenų normalizavimas)

  Reliacinis duomenų modeliavimas, norminės formos (pirma, antra, trečia, Boyce-Codd, ketvirta); CREATE TABLE sakinys, pagrindiniai duomenų tipai. Pirminis ir išorinis raktai, indeksai. Unique indeksai

  ACID suderinamumas ir palyginimas su reliacinėmis DB

  ACID ir BASE transakcijos; Skirtumai tarp NoSQL ir reliacinių duomenų bazių

  NoSQL duomenų bazių tipai ir jų savybės

  Key-Value DB tipas; Document DB tipas; Column family; Graph DB tipas

  NoSQL duomenų bazių valdymas

  Užklausų vykdymas; Optimizacijos technikos

  DBVS diegimas

  DBVS (H2, MySQL, T-SQL) diegimas tarnybinėje stotyje

  DBVS administravimas

  Administruoti DBVS (H2, MySQL, T-SQL) naudojant pagrindines jos funkcijas

  Duomenų išrinkimas naudojant SQL select sakinį ir pagrindinius select elementus

  Duomenų išrinkimas pagal nurodytas sąlygas, įskaitant sudėtingesnius sąlyginio išrinkimo (where) atvejus (and, or); Distinct funkcija; Duomenų rikiavimas panaudojant order by; Duomenų agregavimas panaudojant funkcijas min, max, sum, avg, count; Duomenų grupavimas, naudojant group by; Sakinių kūrimas naudojant having

  Duomenų išrinkimas naudojant sąryšius (SQL select su join)

  Lentelių duomenų jungimo būdai; Paprasta Dekarto sandauga; Join sakinio variantai

  Duomenų bazių naudojimas programų sistemose naudojant ADO.NET sąsają

  .NET ir ADO.NET sąsaja; NET sąsajos naudojimas įtraukiant duomenų bazes į programų sistemas; Duomenų bazės susiejimas su taikomąja programa naudojant Entity Framework ORM

 3. Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas 270 val.

  Serveriai ir jų operacinės sistemos

  Serverių pagrindinės funkcijos, paskirtis ir panaudojimo galimybės; Baziniai operacinės sistemos veikimo principai bei panaudojimo galimybės

  Serverio operacinės sistemos diegimas

  Virtualizacijos tipai, naudojimas; Virtualizacijos įrankiai; Operacinės sistemos diegimas ir konfigūravimas virtualioje aplinkoje

  Bazinis serverio operacinės sistemos funkcionalumas

  Bylų sistema; Tinklo resursai; Pagrindiniai operacinės sistemos katalogai ir jų turinio administravimas; Saugumo grupių ir vartotojų administravimas

  Pagrindinės serverio administravimo funkcijos ir komandos

  Komandinės eilutės pritaikymo galimybės ir funkcijos; Skaitmeninių bylų tvarkymas naudojantis komandine eilute.; Serverio ir tinklo administravimas naudojantis komandine eilute

  Pažangios serverio administravimo priemonės

  PowerShell skriptai; Linux posistemė Windows tarnybinėje stotyje; Windows Terminal

  Programiniai paketai

  Programinių paketų koncepcija; Programinių paketų valdymo sistemos; Programinių paketų priklausomybės; Programinių paketų diegimas, konfigūravimas ir valdymas

  Programinių paketų repozitorijos

  Programinių paketų repozitorijos; Programinių paketų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas; Programinių paketų papildomų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas

  Web serverio aplinka operacinėje sistemoje

  Web serverio pagrindinės funkcijos ir savybės; Web serverio diegimas ir konfigūravimas; Web serverio apsauga

  Web serverio naudojimas

  Statinių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį; Dinaminių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį

  Nuotolinis pasiekiamumas

  Pagrindiniai protokolai, naudojami nuotoliniam pasiekiamumui; SSL šifravimas ir duomenų perdavimo saugumas; Pagrindiniai nuotolinio pasiekiamumo įrankiai

  Serverio valdymas naudojant nuotolinį pasiekiamumą

  Serverio valdymas naudojant SSH; Serverio valdymas naudojant VNC; Skaitmeninių bylų perdavimas (naudojant SMB, FTP, SFTP)

  Scrum procesas

  Scrum metodologija; Scrum proceso vaidmenys; Scrum proceso dokumentai; Scrum proceso fazės ir iteracijos

  Scrum komandos narių atsakomybės

  Scrum procesas ir jo poveikis dirbant komandoje; Scrum projekto planavimas naudojant fazes ir iteracijas; Scrum komandos atsakomybės vykdant projektą

  Programinės įrangos reikalavimų analizė

  Vartotojo poreikių nustatymas ir analizė; Vartotojo reikalavimų analizė kuriant iteracijos užduotis; Vartotojo poreikių ir reikalavimų analizavimas taikant baigtumo kriterijus

  Programinės įrangos atitikimas reikalavimams

  Programinės įrangos atitikimo reikalavimams nustatymas; Programinės įrangos atitikimo reikalavimams vertinimas

  Projekto eiga

  Projekto planavimas; Projekto darbų apimtys; Projekto fazės ir iteracijos; Projekto užbaigimas

  Projekto eigos valdymas

  Projekto darbų apimties nustatymas ir planavimas; Projektų darbų apimties skaičiavimas; Projekto darbų eigos sekimas ir valdymas; Projekto dinamika

  .NET programavimo aplinka

  IDE programavimo aplinkos funkcijos ir panaudojimo galimybės; IDE aplinkų diegimas (Visual Studio ar Visual Studio Code); Pagrindinės IDE aplinkos funkcijos

  IDE naudojimas projektuose

  Naujo projekto kūrimas naudojant IDE; Komandinis darbas naudojant IDE

  Komandinio darbų planavimo sistemos

  Pagrindiniai programinės įrangos kūrimo etapai; Sistemos (Jira ar ekvivalentiškos) funkcionalumas ir jos panaudojimo galimybės; Pagrindiniai sistemos aplinkos elementai

  Programavimo darbų vykdymo sekimas

  Projekto struktūros elementai (projektas, darbai, nuorodos); Užduotys ir jų elementai (darbų sukūrimas, planavimas, apimties nurodymas, sunaudoto ir likusio laiko užrašymas); Darbų priskyrimas atskiriems vartotojams, komentarų kūrimas, kitų sukurtų komentarų ir kodo pakeitimų peržiūra; Darbų užbaigimo valdymas; Paieška darbų planavimo sistemoje

  Išeities kodo saugyklos

  Išeities kodo saugyklų (Git ar ekvivalentiškos) pagrindinės funkcijos ir panaudojimo galimybės; Išeities kodo saugyklos konfigūravimas; Bazinės komandos (Clone, Commit, Merge); Šakų kūrimas ir valdymas

  Programinio kodo versijavimo vykdymas

  Naujo projekto sukūrimas ir esamo projekto administravimas; Kodo pataisymų eksportas

 4. Įvadas į darbo rinką 90 val.

  Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Dėstytojai

Vytautas Gaidys

Linkedin .NET
Full-Stack Senior .NET developer with a proven experience in development, optimization and maintenance of various size systems, including large XXL enterprise and government systems.

Datos ir kainos

 • Laikotarpis
  TBA
  Trukmė
  900 val. + 160 val.
  Laikas
  8 val. per dieną
  Kaina
  2700€. Galimas dalinis finansavimas

Registracija