Formali JavaScript modulinė programa

Programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Apžvalga

Ką išmoksi?

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Kur pritaikysi?

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose, kurti programinę įrangą parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Kur dirbsi?

Dirbama komandoje ir (arba) individualiai, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis JavaScript programuotojas vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir pats tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (kolegomis programuotojais, sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais, projektų vadovais), keičiantis technologijoms nuolat atnaujina ir gilina žinias, ir tobulina savo įgūdžius.

Finansavimas

Neatidėk mokslų ateičiai!

CodeAcademy suteikia galimybę už mokslus mokėti išsimokėtinai. Dėl platesnės informacijos ir sąlygų kviečiame susisiekti.

Susisiekti

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Plačiau

Karjeros planavimas

Workshop’ai

CodeAcademy tikslas yra ne tik suteikti žinių, tačiau ir padėti Jums persikvalifikuoti. Siekiant geriausių rezultatų Studijų studentams organizuojame 3 dalių karjeros dirbtuves, kuriuose analizuojame rinką bei Lietuvoje veikiančias įmones ir planuojame karjerą.
 • CV/Linkedin
 • Portfolio
 • Rinkos analizė

Asmeninės konsultacijos

Kiekvienam CodeAcademy studentui skiriamas individualus laikas, skiriamas padėti pasiruošti darbo pokalbiams su būsimu darbdaviu.

Įsidarbinimo galimybės

Apžvalga

Galimas Valstybės finansavimas

Valstybė gali finansuoti mokymus bei suteikti papildomas kompensacijas mokymosi laikotarpiu: mokymosi stipendiją ir už keliones į mokymo vietą ir atgal. Susisiekite ir sužinokite Jums skiriamas finansavimo galimybes.

Galite gauti finansavimą (šiuo metu suma siekia 1865€) ir padengti dalį 900 val. studijų kainos. Už papildomą 160 val. modulį galite atsiskaityti Jums patogiu būdu (835€). 

Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

 

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos paramą mokymuisi, apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie Užimtumo tarnybos finansuojamą profesinį mokymą apsilankykite šiame puslapyje.

Norėdami sužinoti, ar galite gauti finansavimą, kreipkitės į jums patogiausią Užimtumo tarnybos teritorinį skyrių.

Formali programa

Baigus šią mokymų programą bei išlaikius baigiamuosius egzaminus gausite formalaus profesinio švietimo diplomą.

Programos apimtis 50 kreditų. Būtinas vidurinis išsilavinimas.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims

Už kokias studijas sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija.
Už kokį profesinį mokymą sumokėtoms įmokoms taikoma lengvata?
Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui už formalųjį profesinį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.
Įsidėmėtina. Besimokantysis ar studijuojantysis negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir/ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Metinis Microsoft Office paketas nemokamai

Kiekvienas studentas, lankantis CodeAcademy kursus 2021 m. dovanų gaus metinį Microsoft Office paketą, kurį panaudoti galės ne tik mokomajai medžiagai priimti ir apdoroti, bet ir individualiems tikslams. 

Programa

 1. Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) 360 val.

  Pagrindinės HTML kalbos žymės
  Internetinis puslapis – kur jis yra, kaip jis patenka į naršyklę
  Kas yra užklausa ir kokie failai sudaro internetinį puslapį
  Kokie struktūriniai elementai sudaro HTML puslapį
  Kas yra HTML žymė, kokia jos struktūra
  Pagrindinės HTML žymės

  HTML kalbos turinio žymės
  Semantinės HTML žymės
  Puslapio kūrimas HTML kalba
  HTML formų žymės ir jų apdorojimas

  CSS pagrindai
  Kas yra stilius ir kaip jį naudoti
  Kodėl stiliai kaskadiniai? Pirmumo taisyklė ir specifiškumas
  Kas yra selektorius ir kokios yra selektorių kategorijos
  Pseudo klasės ir elementai

  CSS tinklalapio maketo kūrimo technikos

  CSS maketų kūrimo technikos ir moduliai
  CSS3 ir Bootstrap karkasas

  Skaičiavimo sistemos
  Skaičiavimo sistemų reikšmė mokslui, technikai ir skaitmeninei elektronikai
  Įvairios skaičiavimo sistemos
  Skaičiavimo sistemų skaičių išreiškimas ir atvirkštinis perėjimas

  Informacijos matavimo vienetai
  Bitas, baitas
  Informacijos kiekio apskaičiavimas
  Informacijos perdavimo greitis

  Logikos mokslo pagrindai
  Logikos principai
  Logikos mokslo pagrindų taikymas programuojant (Boolean algebra, De Morgano taisyklė)

  Algoritmai ir algoritmavimas
  Klasikiniai algoritmų tipai (iteratyvūs, rekursyvūs)
  Dinaminis programavimas
  Algoritmų rašymas
  Duomenų struktūrų pagrindai

  Dizaino šablonai
  Dizainų šablonų rūšys
  Dažniausiai naudojami dizaino šablonai

  Dizaino šablonų taikymas
  Dizaino šablonų parinkimas
  Dizaino šablonų taikymas programuojant

  Daugiasluoksnė programų architektūra ir MVC struktūra
  Daugiasluoksnės architektūros modelis, jo panaudojimo galimybės ir savybės
  MVC architektūros modelis ir jo taikymas kuriant programinę įrangą

  Pagrindiniai programavimo principai
  Programavimo principų taikymas (SOLID, DRY, Separation of Concerns, code reuse)
  Funkcinio programavimo principai

  NodeJS ir Node Package Manager (NPM)
  NodeJS ir NPM įrankiai
  NodeJS aplinkos diegimas
  Projekto sukūrimas naudojant Node Package Manager

  NodeJS aplinkos konfigūravimas ir valdymas
  Projekto package.json konfigūracijos failas ir jo struktūra
  Projekto package-lock.json failas ir jo paskirtis
  Projekto reikalaujami susieti paketai (dependencies), jų įrašymas ir naudojimas, versijavimas
  NPM komandų trumpiniai (scripts)

  ESLint kodo tikrinimo įrankis
  Supažindinimas su ESLint įrankiu
  ESLint diegimas
  ESLint konfigūracija
  ESLint pritaikymas darbo aplinkai (IDE)

  Babel įrankio diegimas ir naudojimas
  Supažindinimas su Babel įrankiu
  Babel diegimas
  Babel konfigūraciniai failai ir pagrindiniai nustatymai
  Babel paleidimas ir komandinės eilutės komandos

  Webpack įrankio diegimas ir naudojimas
  Supažindinimas su Webpack įrankiu
  Webpack diegimas
  Webpack konfigūraciniai failai ir pagrindiniai nustatymai
  Webpack paleidimas ir komandinės eilutės komandos
  Kodo transformavimas naudojant Webpack

  Vykdomo kodo analizės įrankiai
  Naudojimasis Chrome DevTools
  HTML medžio (DOM) analizė
  CSS koregavimas realiu laiku
  Kodo greitaveikos analizės įrankiai (profiling, audits)

  Programos derinimas
  Įvadas į kodo derinimą naudojant Chrome DevTools
  Vykdomo kodo stabdymas ir analizavimas (breakpoints)
  Vykdomo kodo stabdymas pagal nustatytas kondicijas

  Sintaksė, gramatika, duomenų tipai
  Esminiai sintaksės atributai ir ženklai
  Kalbos gramatika ir raktažodžiai
  Pagrindiniai duomenų tipai: String, Number, Boolean
  Objekto aprašymas ir sintaksė
  Masyvų aprašymas ir sintaksė
  Kintamieji

  Operatoriai, salygos sakiniai
  Priskyrimo operatoriai
  Aritmetiniai operatoriai
  Palyginimo operatoriai
  Loginiai operatoriai
  Operatoriai bitų operacijoms
  Salygos sakiniai
  Switch sakiniai

  Ciklai
  While ciklas
  For ciklai
  ..in ir for…of ciklai

  Objektai
  Paprastųjų objektų kūrimas
  Prototipinių objektų sąvoka
  Objektų išplėtimas
  Objektų saugojimas kompiuterio atmintyje
  Immutability

  ES6 standarto ypatumai
  Skirtumai tarp let ir const raktažodžių
  Arrow funkcijos
  Paketų importavimas (import/export)
  Destructors naudojimas
  Paprastesnis objektų aprašas (Simplified Object Notations)
  Template literals naudojimas

  Išeities kodo saugyklos
  Išeities kodo saugyklų pagrindinės funkcijos ir panaudojimo galimybės
  Išeities kodo saugyklos konfigūravimas
  Bazinės komandos (Clone, Commit, Merge)
  Šakų kūrimas ir valdymas

  Programinio kodo versijavimo vykdymas
  Naujo projekto sukūrimas ir esamo projekto administravimas
  Kodo pataisymų eksportas

  Funkcijos
  Funkcijos sukūrimas ir panaudojimas
  Funkcijos sritis (scope)
  Funkcijos kaip objektai
  Funkcijos srities perkėlimas (binding)
  Anoniminės funkcijos
  IIFE (Immediately Invoked Function Expression)

  Standartinės JavaScript funkcijos
  Matematinės funkcijos
  Pagalbinės objektų funkcijos

  Pagrindinės masyvų funkcijos
  Find funkcija
  Filter funkcija
  Sort funkcija
  Map funkcija
  Reduce funkcija

  Objektinis programavimas
  Objekto sąvoka (klasė, objektas)
  Enkapsuliacija
  Paveldėjimas
  Polimorfizmas

  Klasių instancijavimas ir metodai
  Naujos klasės instancijos sukūrimas
  Statiniai metodai

  Darbas su JavaScript Document Object Model (DOM)
  DOM elementų ieškojimas
  Elementų manipuliacija
  CSS pritaikymas elementams
  DOM elementų įvykiai (events)

  NodeJS vykdymo aplinka
  Supažindinimas su NodeJS
  Standartinė įvestis/išvestis
  Darbas su failų sistema
  Komunikacija tinkle – serveris ir klientas
  HTTP Web serveris

  Express karkasas
  Supažindinimas su Express karkasu
  Kelių sukūrimas (routing)
  Užklausų apdorojimas
  Užklausų validacija

  Duomenų bazės
  Susipažinimas su duomenų bazėmis ir jų tipais
  ORM pristatymas ir apžvalga
  Susipažinimas su MongoDB
  Duomenų saugojimas ir gavimas nadojant Mongoose įrankį

  Populiarių karkasų palyginimas
  React
  Angular
  js

  React karkasas
  Supažindinimas su React karkasu
  Darbo aplinkos paruošimas
  React komponento sąvoka
  Komponento kūrimo sintaksė
  JSX sintaksė ir panašumai su HTML
  Duomenų perdavimas su props
  Aplikacijos puslapiavimas (Routing)
  React lifecycle metodai
  React komponentų duomenų saugykla (State)
  DOM įvykiai (events) ir darbas su jais
  Stateless Functional Components ir Higher-Order Components (HOC) naudojimas

  Reikalavimų programinei įrangai formatai
  Vartotojo pasakojimo reikalavimų formatas, jo panaudojimo sritys, galimybės ir apribojimai
  Vartojimo atvejų formatas

  Reikalavimų peržiūros procesas
  Reikalavimų peržiūros žingsniai
  Reikalavimų paruošimo rezultatai. Ready ir done kriterijai
  Reikalavimuose apibūdintos programinės įrangos integravimas į ją naudojančios įmonės verslo procesus

  Funkciniai reikalavimai
  Funkciniai kompiuterinės programos reikalavimai
  Atitikimo funkciniams reikalavimams nustatymas

  Nefunkciniai reikalavimai
  Nefunkciniai (techniniai, saugos) kompiuterinės programos reikalavimai
  Atitikimo nefunkciniams reikalavimams nustatymas

  Testavimo principai
  Testavimo svarba ir nauda kuriant programinę įrangą
  Test Driven Development (TDD) principai
  Testų rūšys ir jų palyginimas

  Modulių (unit) testavimas
  Modulių testavimo įrankių diegimas ir konfigūracija
  Įrankių valdymas ir komandinė eilutė
  Įrankių funkcijos ir panaudojimas (API)
  Testų rašymas

  Pilnas (End-to-end) testavimas
  Pilno testavimo įrankių diegimas ir konfigūracija
  Įrankių valdymas ir komandinė eilutė
  Įrankių funkcijos ir panaudojimas (API)
  Testų rašymas

 2. Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas 180 val.

  Įvadas į DBVS ir SQL kalbą
  DBVS sąvokos bei taikymo galimybės (reliacinės duomenų bazės, SQL kalba, SQL sakinių tipai)
  Koreguoti duomenų bazę naudojant komandas insert, select, update ir delete

  Duomenų bazių projektavimas (CREATE TABLE sakinys, duomenų normalizavimas)
  Reliacinis duomenų modeliavimas, norminės formos (pirma, antra, trečia, Boyce-Codd, ketvirta)

  CREATE TABLE sakinys, pagrindiniai duomenų tipai. Pirminis ir išorinis raktai, indeksai. Unique indeksai

  ACID suderinamumas ir palyginimas su reliacinėmis DB

  ACID ir BASE transakcijosSkirtumai tarp NoSQL ir reliacinių duomenų bazių

  NoSQL duomenų bazių tipai ir jų savybės
  Key-Value DB tipas
  Document DB tipas
  Column family
  Graph DB tipas

  NoSQL duomenų bazių valdymas
  Užklausų vykdymas
  Optimizacijos technikos

  DBVS diegimas
  DBVS (H2, MySQL, T-SQL) diegimas tarnybinėje stotyje

  DBVS administravimas
  DBVS (H2, MySQL, T-SQL) administravimas naudojant pagrindines jos funkcijas

  Duomenų išrinkimas naudojant SQL select sakinį ir pagrindinius select elementus
  Duomenų išrinkimas pagal nurodytas sąlygas, įskaitant sudėtingesnius sąlyginio išrinkimo (where) atvejus (and, or)
  Distinct funkcija
  Duomenų rikiavimas panaudojant order by
  Duomenų agregavimas panaudojant funkcijas min, max, sum, avg, count
  Duomenų grupavimas, naudojant group by
  Sakinių kūrimas naudojant having

  Duomenų išrinkimas naudojant sąryšius (SQL select su join)
  Lentelių duomenų jungimo būdai
  Paprasta Dekarto sandauga
  Join sakinio variantai

 3. Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas 270 val.

  Serveriai ir jų operacinės sistemos
  Serverių pagrindinės funkcijos, paskirtis ir panaudojimo galimybės
  Baziniai operacinės sistemos veikimo principai bei panaudojimo galimybės

  Serverio operacinės sistemos diegimas
  Virtualizacijos tipai, naudojimas
  Virtualizacijos įrankiai
  Operacinės sistemos diegimas ir konfigūravimas virtualioje aplinkoje

  Bazinis serverio operacinės sistemos funkcionalumas
  Bylų sistema
  Tinklo resursai
  Pagrindiniai operacinės sistemos katalogai ir jų turinio administravimas
  Saugumo grupių ir vartotojų administravimas

  Programiniai paketai
  Programinių paketų koncepcija
  Programinių paketų valdymo sistemos
  Programinių paketų priklausomybės
  Programinių paketų diegimas, konfigūravimas ir valdymas

  Programinių paketų repozitorijos
  Programinių paketų repozitorijos
  Programinių paketų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas
  Programinių paketų papildomų repozitorijų konfigūravimas ir valdymas

  Web serverio aplinka operacinėje sistemoje
  Web serverio pagrindinės funkcijos ir savybės
  Web serverio diegimas ir konfigūravimas
  Web serverio apsauga

  Web serverio naudojimas
  Statinių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį
  Dinaminių tinklapių viešinimas naudojant Web serverį

  Scrum procesas
  Scrum metodologija
  Scrum proceso vaidmenys
  Scrum proceso dokumentai
  Scrum proceso fazės ir iteracijos

  Scrum proceso komandos narių atsakomybės
  Scrum procesas ir jo poveikis dirbant komandoje
  Scrum projekto planavimas naudojant fazes ir iteracijas
  Scrum komandos atsakomybės vykdant projektą

  Programinės įrangos reikalavimų analizė
  Vartotojo poreikių nustatymas ir analizė
  Vartotojo reikalavimų analizė kuriant iteracijos užduotis
  Vartotojo poreikių ir reikalavimų analizavimas taikant baigtumo kriterijus

  Programinės įrangos atitikimas reikalavimams
  Programinės įrangos atitikimo reikalavimams nustatymas
  Programinės įrangos atitikimo reikalavimams vertinimas

  Projekto eiga
  Projekto planavimas
  Projekto darbų apimtys
  Projekto fazės ir iteracijos
  Projekto užbaigimas

  Projekto eigos valdymas
  Projekto darbų apimties nustatymas ir planavimas
  Projektų darbų apimties skaičiavimas
  Projekto darbų eigos sekimas ir valdymas
  Projekto dinamika

  Javascript programavimo aplinka
  JavaScript IDE programavimo aplinkos funkcijos ir panaudojimo galimybės
  IDE aplinkų diegimas
  Pagrindinės IDE aplinkos funkcijos

  IDE naudojimas projektuose
  Naujo projekto kūrimas naudojant IDE
  Komandinis darbas naudojant IDE

  Komandinio darbų planavimo sistemos
  Pagrindiniai programinės įrangos kūrimo etapai
  Sistemos funkcionalumas ir jos panaudojimo galimybės
  Pagrindiniai sistemos aplinkos elementai

  Programavimo darbų vykdymo sekimas
  Projekto struktūros elementai (projektas, darbai, nuorodos)
  Užduotys ir jų elementai (darbų sukūrimas, planavimas, apimties nurodymas, sunaudoto ir likusio laiko užrašymas)
  Darbų priskyrimas atskiriems vartotojams, komentarų kūrimas, kitų sukurtų komentarų ir kodo pakeitimų peržiūra
  Darbų užbaigimo valdymas
  Paieška darbų planavimo sistemoje

 4. Įvadas į darbo rinką 90 val.

  Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

 5. Pasirenkamas karkasas 160 val.

Datos ir kainos

 • Laikotarpis
  balandžio 12 d. – rugsėjo 20 d.
  Trukmė
  900 val. + 160 val.
  Laikas
  8 val. per dieną
  Kaina
  2700€. Galimas dalinis finansavimas

Registracija